Open Site Navigation

Neviditelné

Panely sa hodia na akýkoľvek typ strešného materiálu a rozdiel si nemusíte všimnúť, pretože sú takmer neviditeľné voľným okom.

Pevné

Solárne panely prešli záťažovými testami *****

  • Kde boli o rýchlosti 130km/h vystrelené ľadové gule/ krúpy

  • Pád panela z výšky 1,5 metra

  • Záťažový test snehom o váhe 250 kg/m2

  • A spĺňajú všetky príslušné normy

Estetické  

BIPV  (FOTOVOLTAIKA INTEGROVANÁ DO STREŠNEJ KRYTINY) pomáha zachovať pôvodný dizajn budovy.

Priestorová efektívnosť

BIPV podporuje vynaliezavé využitie pôdy a existujúcich priestorov existujúcej budovy.

Jednoduchá inštalácia

BIPV dodržiava podobné zásady inštalácie ako bežné strešné materiály.

Efektívne/Udržateľné

BIPV podporuje trvalo udržateľné využívanie surovín. 

BIPV pomáha pri premene budov, ktoré sú nezávislé na energetických požiadavkách.

VÝHODY SOLÁRNECH KRYTINY
Energia so strechy/
Solárne prístrešky na auto
Energia so strechy/
Solárne prístrešky na auto
Energia so strechy/
Solárne prístrešky na auto
Energia so strechy/
Solárne prístrešky na auto